گروه: فیلم
تاریخ: ۲:۳۵ :: ۱۳۹۹/۰۱/۱۱
۲ فیلم زندان عادل آباد شیراز و کنترل شرایط توسط نیروهای امنیتی

نیروهای امنیتی، محدوده زندان عادل آباد شیراز را تحت کنترل دارند.

پایگاه خبری شاپورخواست، فیلم کنترل اوضاع توسط نیروهای امنیتی در محدوده زندان عادل آباد شیراز.

اوضاع زندان عادل آباد شیراز تحت کنترل نیروهای امنیتی است.

پاسخی بگذارید