مدیر جهاد کشاورزی دلفان:
گروه: اقتصادی
تاریخ: ۱۰:۲۸ :: ۱۳۹۸/۰۲/۰۴
کشاورزی، دامپروری و زیرحوزه این بخش ها در دلفان خسارت جدی دیده است

مدیر جهاد کشاورزی دلفان از ورود خسارت فراوان به بخش کشاورزی و دامپروری و زیرحوزه های پرورش آبزیان و زنبورداری این شهرستان در جریان سیل اخیر خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری شاپورخواست، فرود ساروقی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دلفان، با اعلام این خبر گفت: متاسفانه در جریان سیل لرستان، خسارت فراوانی به بخش کشاورزی و دامپروری و زیرحوزه های پرورش آبزیان و زنبورداری این شهرستان وارد آمد.

مدیر جهاد کشاورزی دلفان، با بیان این نکته که حجم خسارات نگران کننده و غیر قابل جبران است، افزود: در سیل دلفان، متاسفانه ۱۴ هزار هکتار از زمین های کشاورزی، بیش از ۷ هزار هکتار از باغات، بیش از ۲ هزار انبار علوفه و اصطبل دام و ۸۰۰ تن علوفه دامی شهرستان خسارت دیده است.

خسارت به پرورش ماهی دلفان

۶ واحد پرورش ماهی در دلفان خسارت جدی دیده است

وی، ادامه داد: تعداد ۶ واحد پرورش آبزیان نیز خسارت جدی دیده که از این میان، بیش از ۲۰۰ هزار قطعه بچه ماهی و ۱۳ تن ماهی پرورشی تلف شده اند.

خسارت سیل به زنبورداران دلفان

ساروقی، تاکید کرد: همچنین ۴۹۶ کلنی زبور عسل زنبورداران شهرستان، ۶ واحد مرغداری و دامداری دلفان نیز آسیب جدی دیده و ۱۸ راس گاو شیری و حدود ۸۰۰ راس دام سبک نیز بدون در نظر گرفتن تلفات دام عشایر منطقه از بین رفته اند.

۸۰ درصد مردم دلفان از کشاورزی و دامپروری امرار معاش می کنند

مدیر جهاد کشاورزی دلفان، گفت: حدود ۸۰ درصد مردم شهرستان از کشاورزی و دامپروری امرار معاش می کنند و خواسته آنان، جبران خسارات وارده از سیل اخیر است، لذا امیدوارند تا دولت و جهاد کشاورزی لرستان این حجم از خسارات را جبران کند.

پاسخی بگذارید