گودرز امیری:
گروه: اقتصادی
تاریخ: ۱۳:۱۲ :: ۱۳۹۸/۰۵/۰۲
بخشی از دستمزد کارورزان واحدهای اقتصادی لرستان توسط دولت پرداخت می شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان، گفت: یارانه دستمزد یک سوم حقوق یا بیمه سهم کارفرما کارورزان واحدهای اقتصادی لرستان توسط دولت پرداخت می شود.

به گزارش پایگاه خبری شاپورخواست، گودرز امیری معاون اقتصادی استاندار لرستان، گفت: بخشی از دستمزد کارورزان واحدهای اقتصادی توسط دولت پرداخت می شود.

وی که در کارگروه اشتغال لرستان سخن می گفت، تصریح کرد: یارانه دستمزد یک سوم حقوق یا بیمه سهم کارفرما کارورزان واحدهای اقتصادی لرستان توسط دولت پرداخت می شود.

امیری، ادامه داد: تشکیل تعاونی ها و اخصیص اعتبارات به پروژه ها و مجتمع های اقتصادی یکی از راهکارهای مناسب جهت تسریع در جذب منابع است و طرح های گلخانه ای و واحدهای صنعتی نیز از این مهم مستثنی نیستند.

معاون اقتصادی استانداری لرستان تاکید کرد: با تعهد بر جذب نیروی انسانی مربوط به آن نهاد حمایتی نه تنها در ایجاد اشتغال پایدارتر نقش موثری دارند بلکه منابع نیز بصورت بهینه و سریعتر نیز توسط نهادها جذب خواهند شد.

یک سوم حقوق یا بیمه سهم کارفرما را دولت پرداخت می کند

وی، افزود: در صورتیکه واحدهای اقتصادی و اصناف به ازای هر ۳ نفر نیروی شاغل موجود، یک نفر بصورت کارورز جذب نمایند، یک سوم حقوق یا بیمه سهم کارفرما نیز توسط دولت پرداخت می شود.

گفتنی است معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان در پایان این جلسه، بر لزوم اطلاع رسانی جامع مزایای این آئین نامه برای واحدهای اقتصادی استان توسط رسانه ها و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان تاکید کرد.

پاسخی بگذارید