شاپورخواست گزارش می دهد؛
گروه: فرهنگی
تاریخ: ۲۲:۱۲ :: ۱۳۹۸/۰۲/۲۷
با قابلیت گوگل ترنسلیت آشنا شوید

قابلیت جدید گوگل موسوم به ترنسلیتوترون Translatotron به زبان شما کلمات و جملات را شنیده و به‌ صورت صوتی به زبان‌ اصلی به شما بازمی‌گرداند.

به گزارش پایگاه خبری شاپورخواست، تاکنون برای ترجمه سه فرایند طی می‌شده تا ترجمه گوگل انجام شود. شناسایی خودکار صوت، که صوت را به متن تبدیل کرده و ماشین ترجمه که متن را به دیگر زبان ترجمه کرده و متن به صوت که متن ترجمه‌ شده را به‌ صورت صوت به کاربر بازمی‌گرداند.

اما در روش جدید Translatotron تبدیل متن و … حذف‌ شده و صوت دریافت شده و صوت تحویل می‌شود. به گفته کارشناسان ترنسلیتوترون مدل نقطه‌به‌نقطه است که صوت مستقیم به صوت ترجمه‌ شده و تقدیم کاربر می‌شود.

با گوگل ترنسلیت متن واسط حذف می شود

در واقع، متن واسط از میان‌ رفته است. همچنین صوت فرد را به‌ عنوان مبنای کار، برای تبدیل به زبان ترجمه‌ شده قرار می‌دهد.

این در حالی است که به گفته گوگل، با این تکنولوژی، سرعت ترجمه بالاتر رفته و خطای کمتری نیز حاصل می‌شود.

پاسخی بگذارید