1. نوشته هایی با برچسب سید موسی خادمی داغدار شد
سید موسی خادمی استاندار لرستان داغدار شد
ساعاتی پیش؛

استاندار لرستان در مرگ برادرزاده خود، به سوگ نشست.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان
شرکت مخابرات منطقه لرستان
شرکت گاز لرستان
شرکت توزیع نیروی برق لرستان