1. نوشته هایی با برچسب سید محمدباقر خادمی
سید موسی خادمی استاندار لرستان داغدار شد
ساعاتی پیش؛

استاندار لرستان در مرگ برادرزاده خود، به سوگ نشست.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان
شرکت مخابرات منطقه لرستان
شرکت گاز لرستان
شرکت توزیع نیروی برق لرستان