1. نوشته هایی با برچسب بستری
علی پروین در بیمارستان بستری شد
ساعاتی پیش؛

ساعاتی پیش علی پروین پیشکسوت فوتبال ایران در بیمارستان بستری شد.

آیت الله عباسعلی صادقی در بیمارستان بستری شد
به دنبال کاهش سطح هوشیاری؛

آیت الله عباسعلی صادقی به دلیل کاهش سطح هوشیاری در بیمارستان شفا خرم آباد بستری شد.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان
شرکت مخابرات منطقه لرستان
شرکت گاز لرستان
شرکت توزیع نیروی برق لرستان