1. نوشته هایی با برچسب اظهارات مرآتی در برنامه دورهمی دروغ بود
محمدعلی ابطحی: اظهارات مرآتی در برنامه دورهمی دروغ بود

محمدعلی ابطحی در واکنش به اظهارات ایمان مرآتی در برنامه شب گذشته دور همی درباره گفت‌وگو با دو تن از زندانیان سال ۸۸ در زندان در کانال تلگرامی خود نوشت، اظهارات مرآتی در برنامه دورهمی دروغ بود.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان
شرکت مخابرات منطقه لرستان
شرکت گاز لرستان
شرکت توزیع نیروی برق لرستان