1. نوشته هایی با برچسب آخرین آمار مصدومین زلزله سرپل ذهاب اعلام شد
آخرین آمار مصدومین زلزله سرپل ذهاب اعلام شد

آمار مصدومین زلزله سرپل ذهاب اعلام شد.

همراه اول
شرکت گاز لرستان
شرکت توزیع نیروی برق لرستان
شرکت گاز لرستان