معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان:
گروه: اجتماعی
تاریخ: ۱۴:۰۱ :: ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
دستگاه‌های متولی، آمادگی برای مقابله با سیل احتمالی در لرستان را داشته باشند

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان، گفت: ادارات متولی باید آمادگی جهت مقابله با سیلاب‌های احتمالی را داشته، و برای جلوگیری از هرگونه خسارت، تدبیر کنند.

به گزارش پایگاه خبری شاپورخواست، محمود ثمینی، گفت: دستگاه‌های متولی، باید آمادگی لازم برای مقابله با سیل احتمالی در لرستان را داشته باشند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان، تصریح کرد: سیل لرستان، آزمونی برای مدیران دستگاه های خدمت رسان استان بود، لذا باتوجه به اینکه زیرساخت‌های لرستان برای این حجم از سیل فراهم نبود، دیدیم که خسارات فراوانی حادث شد.

وی، افزود: بی تردید در پاییز امسال نیز شاهد بارندگی با هر حجم و میزانی خواهیم بود، بنابراین لازم است تا همه دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه دستگاه‌های خدمت‌رسان، اقدامات لازم برای جلوگیری از هرگونه خسارت ناشی از سیل را تدبیر کنند.

باید از تکرار خسارات سیل جلوگیری کرد

معاون استاندار لرستان، تاکید کرد: سیل فروردین ماه، توسعه لرستان را کمی با چالش روبرو کرد، لذا تکرار چنین اتفاقاتی می تواند برای ما هزینه‌های جبران ناپذیر ایجاد کند، علی ایحال تاکید می کنیم که راهکارهای مناسب اندیشیده شود تا شاهد اتفاقاتی نظیر سیل فروردین ماه نباشیم.

عزم ما توسعه لرستان باشد

محمود ثمینی، ادامه داد: همه باید تلاش کنیم تا بستر توسعه لرستان بیش از پیش فراهم شود و امنیت سرمایه‌گذاری در استان نسبت به گذشته افزایش یابد.

بخش خصوصی، بازویی توانمند برای اقتصاد دولتی است

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان، همچنین گفت: اقتصاد ایران در قانون اساسی بر ۳ پایه دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است که در اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد دولتی جز مسائل اساسی و زیربنایی کار دیگری بر عهده ندارد، لذا بخش تعاونی و بخش خصوصی موتور محرکه توسعه استان است که باید بیش از گذشته به آن توجه کرد.

پاسخی بگذارید