شاپورخواست گزارش می دهد؛
گروه: سیاسی
تاریخ: 19:00 :: 1398/06/08
ناهید پرویزپور معاون استاندار لرستان می شود ؟

با ابلاغ هیات دولت، استانداران مکلف شده اند تا برخی مسوولیت ها را به بانوان واگذار کنند. حال باید دید که ناهید پرویزپور بر کرسی معاونت استانداری لرستان تکیه خواهد زد یا خیر.

به گزارش پایگاه خبری شاپورخواست، برخی شنیده ها حکایت از آن دارد که طی روزهای آینده، ناهید پرویزپور معاون استاندار لرستان می شود ؟.

بر اساس این گزارش، با ابلاغ هیات دولت، با ابلاغ هیات دولت، استانداران مکلف شده اند تا از ظرفیت زنان در پست های مدیریتی بیشتر استفاده کنند. در این میان دیده و شنیده شده که مسوولیت معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری ها به زنان واگذار می شود لذا، باید دید که ناهید پرویزپور بر کرسی معاونت استانداری لرستان تکیه خواهد زد یا خیر ؟!.

تحلیل‌گران سیاسی لرستان بر این باورند که طی روزهای آینده، استاندار لرستان دست به تغییر در مدیریت یکی از معاونت ها خواهد زد و ناهید پرویزپور بر کرسی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری لرستان تکیه خواهد زد.

ناهید پرویز پور که سابقه مدیرکلی امنیتی استانداری لرستان و مدیرکلی زنان و خانواده این مجموعه فرادستگاهی را در کارنامه دارد نشان داده که می تواند در مسوولیت های حساس نیز انجام وظیفه کند.

او که هم مربا به علم است و هم سخنوری، هم بر امور اداری مسلط است و هم بر امور مدیریتی بی تردید می تواند از عهده این مسوولیت نیز سربلند بیرون آید اما، این گمانه زنی ها فقط و فقط  با مهر تایید استاندار لرستان مصداق پیدا خواهد کرد.

اگر چه از اسفند ماه 97، سید محمد موحدپور مسوولیت معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری لرستان را بر عهده گرفته و اداره امور حوزه استاندار را نیز تقبل کرده است اما، گویی تصمیم رئیس جمهور و هیات وزیران این انتخاب را نادیده خواهد گرفت تا سکان هدایت این معاونت به دستان یک زن سپرده شود.

حال اگر سید محمد موحدپور با معاونت توسعه خداحافظی کند، تکلیف چیست ؟. آیا موحدپور در جایگاه مدیرکل حوزه استاندار لرستان انجام وظیفه خواهد کرد یا سید موسی خادمی او را در جایگاهی دیگر منصوب خواهد کرد.

آیا سید محمد موحدپور معاون اتصادی استاندار لرستان خواهد شد ؟

کارشناسان بر این باورند که با خداحافظی موحدپور، استاندار لرستان احتمالاً از خدمات او به عنوان معاون اقتصادی بهره خواهد برد، معاونتی که تا پیش از این در دستان گودرز امیری بود که با سلامت و صلابت هرچه تمام، امورات محوله را به سرمنزل مقصود رساند و حال در کسوت معاونت عمرانی استانداری لرستان انجام وظیفه می کند.

اینکه موحدپور بر کرسی معاونت اقتصادی استانداری لرستان تکیه بزند از دو منظر مورد قابل توجه است. نخست اینکه او بر فضای حاکم در استان محیط است و دوم اینکه وی را می توان نزدیک ترین فرد به استاندار لرستان دانست.

محمد روزپیکر مدیرکل حوزه استاندار لرستان خواهد شد ؟

این در حالی است که صاحب نظران با تحلیل شرایط سیاسی لرستان بر این عقیده اند که اگر سید محمد موحدپور با معاونت توسعه و دفتر استاندار خداحافظی کرده و معاون اقتصادی استاندار لرستان شود، آن زمان کرسی مدیرکل حوزه استاندار لرستان نیز به محمد روزپیکر خواهد رسید. کسی که مسوولیت های مختلفی از جمله مدیرکلی حراست استانداری لرستان و مدیریت هماهنگی امور اجرایی استاندار لرستان را در کارنامه خود دارد.

ناهید پرویزپور گزینه ای قابل اتکا است

از سوی دیگر ناهید پرویز پور نیز گزینه ای قابل اتکا است چراکه هم بومی استان لرستان است و هم در جایگاه های مدیریتی حساس انجام وظیفه کرده است.

باری، باید ماند و دید طی روزهای آینده، استاندار لرستان چه تصمیماتی خواهد گرفت و مسوولیت حوزه استاندار، معاونت توسعه مدیریت و منابع، و معاونت اقتصادی استانداری لرستان را به چه کسانی واگذار خواهد کرد.

امین ساکی

پاسخی بگذارید