سونامی تغییرات در دستگاه تعلیم و تربیت؛
گروه: سیاسی
تاریخ: ۱۴:۴۵ :: ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
۹ معاون و مدیر در اداره کل آموزش و پرورش لرستان جابجا شدند

با حکم مدیرکل آموزش و پرورش لرستان، 9 معاون و مدیر بخش های مختلف این اداره کل تغییر کردند.

به گزارش پایگاه خبری شاپورخواست، با حکم رضا زینی‌وند مقدم، ۹ مدیر اداره کل آموزش و پرورش لرستان جابجا شدند.

بر اساس این گزارش، با حکم مدیرکل آموزش و پرورش لرستان، ۹ معاون و مدیر بخش های مختلف این اداره کل جابجا شدند.

فرید بهرامی با حفظ سمت، سرپرست معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی شد

بر این اساس، فرید بهرامی با حفظ سمت معاونت تربیت بدنی و سلامت، به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش لرستان منصوب شد.

خیراله خیرایی سرپرست معاونت پژوهش و برنامه ریزی

همچنین، خیراله خیرایی از سمت معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی جابجا، و به عنوان سرپرست معاونت پژوهش و برنامه ریزی منصوب شد.

علی عبدی پور سرپرست پژوهشکده تعلیم و تربیت شد

علی عبدی پور نیز از معاونت پژوهش و برنامه ریزی جابجا، و به عنوان سرپرست پژوهشکده تعلیم و تربیت منصوب شد.

فروزان امرایی، سرپرست اداره مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی

این در حالی است که فروزان امرایی نیز به عنوان سرپرست اداره مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی اداره کل آموزش و پرورش لرستان منصوب شد.

فریبا گله دار، سرپرست انجمن اولیا و مربیان

فریبا گله دار نیز طی حکمی به عنوان سرپرست انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموزش و پرورش لرستان منصوب شد.

شاهین بیرانوند سرپرست گروه بررسی محتوای آموزشی

در ادامه تغییرات، شاهین بیرانوند به عنوان سرپرست گروه بررسی محتوای آموزشی این اداره کل منصوب شد.

علی جودکی، سرپرست طرح و برنامه شد

علی جودکی نیز به عنوان سرپرست طرح و برنامه اداره کل آموزش و پرورش لرستان منصوب شد.

امین سپهوند رئیس اداره فنی و حرفه ای آموزش و پرورش شد

انتصاب امین سپهوند به عنوان رئیس اداره فنی و حرفه ای آموزش و پرورش لرستان از جمله تغییرات صورت گرفته در این اداره کل است.

هوشنگ رادسری، عضو هیات رسیدگی به تخلفات کارکنان شد

این در حالی است که هوشنگ رادسری نیز به عنوان عضو هیات رسیدگی به تخلفات کارکنان اداره کل آموزش و پرورش لرستان منصوب شد.

اله کرم فتحی زاده، کارشناس مسوول حراست و مسوول حفاظت پرسنل شد

آخرین تغییر نیز، اله کرم فتحی زاده بود که به عنوان کارشناس مسوول حراست و مسوول حفاظت پرسنل اداره کل آموزش و پرورش لرستان منصوب شد.

تحریریه شاپورخواست این انتصابات را به منصوبین، و مجموعه اداره کل آموزش و پرورش لرستان تبریک می کند.

پاسخی بگذارید