1. نوشته هایی با برچسب عباسعلی صادقی
آیت الله عباسعلی صادقی به بیمارستان مهراد تهران منتقل شد
آخرین وضعیت آیت الله؛

دقایقی پیش، آیت الله عباسعلی صادقی جهت پیگیری مسائل درمانی، به بیمارستان مهراد تهران منتقل شد.

آیت الله عباسعلی صادقی در بیمارستان بستری شد
به دنبال کاهش سطح هوشیاری؛

آیت الله عباسعلی صادقی به دلیل کاهش سطح هوشیاری در بیمارستان شفا خرم آباد بستری شد.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان
شرکت مخابرات منطقه لرستان
شرکت گاز لرستان
شرکت توزیع نیروی برق لرستان