1. نوشته هایی با برچسب بیمارستان
جزئیات روند درمانی اعظم محمدی‌نیا اعلام شد
از سوی خانواده محمدی‌نیا؛

اعظم محمدی‌نیا در بیمارستان گاندی تهران بستری است.

آیت الله عباسعلی صادقی در بیمارستان بستری شد
به دنبال کاهش سطح هوشیاری؛

آیت الله عباسعلی صادقی به دلیل کاهش سطح هوشیاری در بیمارستان شفا خرم آباد بستری شد.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان
شرکت مخابرات منطقه لرستان
شرکت گاز لرستان
شرکت توزیع نیروی برق لرستان