در ادامه پاکسازی کشور از مفسدین؛
گروه: سیاسی
تاریخ: ۱۲:۵۶ :: ۱۳۹۸/۰۷/۰۹
بیژن قاسم زاده بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه بازداشت شد

در ادامه مسیر مبارزه با مفسدین اداری و مالی کشور، بیژن قاسم زاده بازپرس دادسراهای فرهنگ و رسانه و کارکنان دولت به اتهام فساد مالی و اداری بازداشت شد.

به گزارش پایگاه خبری شاپورخواست، بیژن قاسم زاده بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه به اتهام فساد اداری و مالی بازداشت شد.

بر اساس این گزارش، بیژن قاسم زاده به اتهام فساد اداری و مالی در دوران مسوولیتش در قوه قضائیه بازداشت و روانه زندان شده است.

این در حالی است که با روی کار آمدن آیت الله رئیسی، برخی مقامات قوه قضائیه با اتهامات مشابهی نظیر بیژن قاسم زاده دستگیر و روانه زندان شدند.

قاسم زاده در دوران مسوولیتش در دادسرای فرهنگ و رسانه و دادسرای کارکنان دولت، احکامی سفارشی صادر کرده بود که متاسفانه علیرغم درخواست های مکرر اهالی رسانه، به اتهامات وی رسیدگی نمی شد اما، با روی کار آمدن سید ابراهیم رئیسی، تحول در دستگاه قضا آغاز و مفسدان اقتصادی کشور از جمله مفسدین اداری و مالی قوه قضائیه یک به یک شناسایی شده و مجازات می شوند.

یک مدیر سیستم بانکی با قاسم زاده مراودات اداری و مالی مشکوک داشت

قاسم زاده در پرونده فیلتر غیرقانونی پایگاه خبری صدر اخبار به مدیرمسوولی امین ساکی نیز با دریافت رشوه از یک مدیر سیستم بانکی، اقدامات فراقانونی بسیاری انجام داد اما، سرانجام در دستان توانای قانون گرفتار شد تا بداند که حاکمیت قانون در کشور جاری است و مجرمین و مفسدین، راهی جز تسلیم ندارند.

همدستان بیژن قاسم زاده شناسایی شوند

پایگاه خبری شاپورخواست از قوه محترم قضائیه تقاضا دارد در فراخوانی، از مظلومین احکام صادره توسط بیژن قاسم زاده دعوت کرده تا ندای تظلم خواهی خود را تقدیم محکمه کنند و همدستان این عنصر نامطلوب سیستم قضایی در خارج از بدنه قوه قضائیه نیز به سزای اعمال خود برسند.

انتهای پیام/

بازداشت بیژن قاسم زاده

پاسخی بگذارید