1. نوشته هایی با برچسب مشاور رئیس جمهور در امور کشاورزی و امنیت غذایی
استعفای محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی پذیرفته شد
از سوی رئیس جمهور؛

رئیس جمهور دقایقی پیش با استعفای محمود حجتی وزیر جهاد کشاوری موافقت کرد.

همراه اول
شرکت گاز لرستان
شرکت توزیع نیروی برق لرستان
شرکت گاز لرستان