1. نوشته هایی با برچسب ثبت نام سبد معیشتی
شرایط حذف سبد معیشتی خانوارها اعلام شد + جزئیات
شاپورخواست گزارش می‌دهد؛

شرایط حذف سبد معیشتی دولت به خانوارها اعلام شد.

همراه اول
شرکت گاز لرستان
شرکت توزیع نیروی برق لرستان
شرکت گاز لرستان