1. نوشته هایی با برچسب بستری
محمدرضا شجریان خسرو آواز ایران در بیمارستان بستری شد
شاپورخواست گزارش می‌دهد؛

استاد محمدرضا شجریان در بخش آی.سی.یو بیمارستان جم تهران بستری شد.

آیت الله ناصر مکارم شیرازی در بیمارستان بستری شد
ساعاتی پیش؛

آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع عظام تقلید، ساعاتی پیش در یکی از بیمارستان های تهران بستری شد.

علی پروین در بیمارستان بستری شد
ساعاتی پیش؛

ساعاتی پیش علی پروین پیشکسوت فوتبال ایران در بیمارستان بستری شد.

آیت الله عباسعلی صادقی در بیمارستان بستری شد
به دنبال کاهش سطح هوشیاری؛

آیت الله عباسعلی صادقی به دلیل کاهش سطح هوشیاری در بیمارستان شفا خرم آباد بستری شد.

همراه اول
شرکت گاز لرستان
شرکت توزیع نیروی برق لرستان
شرکت گاز لرستان