تاریخ: 17:22 :: 2018/03/11
اظهارات راننده اتوبوس اغتشاشات خیابان پاسداران در دادگاه

محمد رضا ثلاث متهم پرونده اغتشاشات خیابان پاسداران به سوالات قاضی دادگاه درباه اتهامات خود پاسخ گفت.

به گزارش شاپورخواست؛ امروز صبح اولین جلسه رسیدگی به متهم اغتشاشات خیابان پاسداران آغاز شد در این جلسه محمد ثلاث به سوالات قاضی دادگاه درباره اتهامات وارده به وی پاسخ گفت.

در آغاز جلسه رسیدگی به پرونده محمدرضا ثلاث عضو فرقه دراویش محمد شهریاری سرپرست دادسرای امور جنایی تهران کیفرخواست صادره برای متهم را قرائت کرد.

وی ادامه داد: در پرونده حاضر محمدرضا ثلاث متولد ۴۶ متهم به سه فقره قتل عمدی است که در مورخ ۳۰ یازده ۹۶ مرتکب شده است.

متهم در پاسخ به اینکه چرا در خیابان پاسداران حضور داشتی گفته است من در حمایت از برادر دینی خودم در خیابان پاسداران حضور داشتم.

چرا حمله کردید گفته است من عصبانی شده بودم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا شما متوفیان را می‌شناختید گفته است نه به هیچ عنوان از قبل متوفیان را نمی‌شناختم.

وی در باره اخلال در نظم و زخمی کردن متوفیان هم موضوع را پذیرفته است.

شهریاری گفت: ثلاث گفته است که شبهای قبل از ۳۰ بهمن یعنی قبل از آنکه درگیری‌های آغاز شود به همراه ۳۰ نفر دیگر از اعضای فرقه دراویش در اتوبوس مذکور می‌خوابیده است.

مرحوم امامی به لحاظ ضربات وارده فوت کرده است

سرپرست دادسرای امور جنایی تهران گفت: مرحوم امامی به لحاظ ضربات وارده فوت کرده است و علت فوت وی توسط پزشکی قانونی صدمات متعدد به دلیل اصابت جسم سخت بوده است.

پاسخی بگذارید