گروه: فیلم
تاریخ: 8:17 :: 2020/01/08
فیلم سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین در حوالی فرودگاه امام

شاپورخواست: فیلم سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین در حوالی فرودگاه امام (ره) «بین پرند و شهریار».  

شاپورخواست: فیلم سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین در حوالی فرودگاه امام (ره) «بین پرند و شهریار».

 

پاسخی بگذارید