شاپورخواست گزارش می‌دهد؛
گروه: فرهنگی
تاریخ: 3:55 :: 2019/12/28
مجموعه آثار هنری هومن مرادی با هنر نوین درآمیخته است

برخی از كارشناسان هنری،علوم اجتماعی و روانشناسی، و تعدادی از سازمان‌های مردم نهاد، مجموعه آثار هومن مرادی با محوريت مسائل اجتماعی و تركيب آن با هنر نوین را، مجموعه‌ای پویا می‌دانند.

به گزارش شاپورخواست، تازه‌ترین مجموعه هنری هومن مرادی با اقبال عمومی مواجه شد، تا آنجا که برخی از كارشناسان هنری، علوم اجتماعی و روانشناسی، و تعدادی از فعالان سازمان‌های مردم نهاد، مجموعه آثار هومن مرادی با محوريت مسائل اجتماعی و تركيب آن با هنر نوین را، مجموعه‌ای پویا می‌دانند.

در این سال‌ها، تركيب موضوعات اجتماعی با هنر تصوير را شاهد نبوده‌ايم و آثار گرافيكی بيشتر به فُرمی تكراری نزديک بوده‌اند، از این رو، بيان موضوعات اجتماعی در آثار جدید هومن مرادی، شیوه‌ای نوآورانه است.

در این شیوه، هر اثر دارای قصه و داستانی است كه ناخودآگاه انسان را به تفکر در خصوص آن وا می‌دارد و از سوی دیگر، رد پای فلسفه‌ی هنر در این مجموعه از آثار را نیز به‌خوبی می‌توان دریافت کرد.

اين آثار به خوبی توانسته‌اند مخاطب خاص و عام را به فهمی مشترک برساند، چراکه همزادپنداری عميقی میان آثار وجود دارد كه بُعد روانشناختی را به پختگی رسانده است.

استفاده از تصوير رئال «واقه‌گرایانه» و تركيب آن با فضای سورئال «فراواقع‌گرایانه» در این آثار، مخاطب را با دغدغه‌ای ذهنی روبرو می‌کند، تا محصول اندیشه، هنر و خلاقیت هومن مرادی، در جامعه امروز، تاثیرگذار باشد.

هومن مرادی در همین رابطه، به صدر اخبار گفت: اين تصاوير كمک مي‌كنند تا ما به خود برگرديم و اندیشه كنيم كه تاثير ما بر تعلیم و تربيت خود و اطرافيان به چه گونه‌ بوده است، با كدام يک از آثار همراه شده‌ايم و با كدام فضای پیش‌رو آشنايی داريم.

وی، ادامه داد: در جامعه امروز، دغدغه‌مند کردن و به تفكر فرو بردن مخاطبان با زبان هنر، كار دشواری است، خوشبختانه در میان مخاطبان من و آثارم، كسی نبود که پس از دیدن آثار، به تفكر دعوت نشده باشد. اين همان هدفی بود که من از درآمیختگی هنر و مسائل اجتماعی به دنبال آن بودم و لذا از این بابت بسیار خرسند و مسرورم.

آثار هومن مرادی، تلفیقی از اندیشه، هنر و خلاقیت است

به هر روی، آثار جدید هومن مرادی از منظر روانشناسی، هم باعث ايجاد همزادپنداری در مخاطب است و هم جنبه‌ی آموزشی و پيشگيری دارد چراکه استفاده به‌هنگام از عناصر فيزيكی و تصويری در اين مجموعه، به حدی در نگاه اول جالب و جذاب است كه فارغ از مسائل اجتماعی، از نظر بصری نیز مخاطب را به فضاهای سيال ذهن سوق می‌دهد تا ظرفیت اندیشه و هنر خالق اثر را نمایان کرده باشد.

تفاوت میان تربيت صحیح و سخت‌گيری در آموزش نیز از جمله نکات شاخص آثار جدید هومن مرادی است، با این نگاه که سخت‌گيری چگونه می‌تواند انسان در حال پرورش را سركوب کند، و تربيت صحیح چگونه می‌تواند آن انسان را به كمال برساند.

نمایشگاه تازه‌ترین آثار هنری هومن مرادی، به زودی در تهران و لرستان برگزار می‌شود

گفتنی است، نمایشگاه آثار جدید هنرمند لرستانی «هومن مرادی»، به زودی در تهران و استان لرستان به‌صورت هم‌زمان برگزار خواهد شد.

پاسخی بگذارید