محمود ثمینی:
گروه: فرهنگی
تاریخ: 16:12 :: 2019/12/24
استاندار لرستان، نه رسانه گریز است و نه رسانه ستیز

رئیس شورای اطلاع رسانی لرستان، گفت: استاندار، نه تنها رسانه گریز و رسانه ستیز نیست، بلکه همواره بر تقویت رسانه ها تاکید دارد.

به گزارش پایگاه خبری شاپورخواست، محمود ثمینی، در جلسه شورای اطلاع رسانی استان، گفت: استاندار لرستان، نه رسانه گریز است و نه رسانه ستیز، چراکه همواره بر تقویت ساختار رسانه ها تاکید دارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان، ادامه داد: چه استاندار لرستان، چه بنده و چه سایر همکاران، همواره بر استفاده از ظرفیت رسانه ای لرستان تاکید داشته ایم، به همین دلیل، در سند توسعه لرستان نیز، نقش رسانه ها به خوبی دیده شده است.

استاندار لرستان حامی خبرنگاران است

رئیس شورای اطلاع رسانی لرستان، افزود: تاکید استاندار محترم و ما این است که هیچ مدیری حق شکایت از رسانه های لرستان در دادگستری را ندارد و پیش از طرح هرگونه شکایت، لازم است تا موضوع در شورای اطلاع رسانی مطرح شود.

تخریب و تهمت با انتقاد تفاوت فراوانی دارد

ثمینی تصریح کرد: تهمت و تخریب اشخاص حقیقی و حقوقی، غیرقانونی و غیرشرعی است اما، اگر موضوع گلایه مدیران دستگاه های اجرایی، انتقاد رسانه ها از عملکرد آنان باشد، یقیناً تلاش می کنیم که پای هیچ خبرنگاری به مراجع قضایی باز نشود.

رئیس ستاد انتخابات لرستان، تاکید کرد: خوشبختانه حتی یک‌درصد هنجارشکنی نیز از سوی خبرنگاران اصحاب رسانه لرستان مشاهده یا گزارش نشده و عموم رسانه های استان دلسوزانه کار می کنند، لذا ما به عنوان مجموعه دولت، باید نظرات آنان را بشنویم و به پیشنهادات اصلاحی و درست عمل کنیم.

مدیران لرستان، ارتباط با رسانه ها را تقویت کنند

محمود ثمینی، گفت: لازم است تا مدیران لرستان، ارتباط خود با رسانه ها را تقویت کنند تا با اطلاع رسانی دقیق، علاوه بر انعکاس خدمات نظام و دولت، جامعه را نیز نسبت به خدمات صورت گرفته، آگاه کنند.

پاسخی بگذارید