استاندار لرستان:
گروه: اقتصادی
تاریخ: ۱۸:۴۷ :: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
اعتبارات متفرقه ملی ضعفی برای نظام برنامه ریزی و بودجه کشور است

استاندار لرستان در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان، گفت: اعتبارات متفرقه ملی از ضعف‌های بزرگ نظام برنامه ریزی و بودجه کشور به حساب می‌آید.

به گزارش پایگاه خبری شاپورخواست، سید موسی خادمی، گفت: اعتبارات متفرقه ملی ضعفی برای نظام برنامه ریزی و بودجه کشور است چراکه در اختیار وزارتخانه ها قرار دارند و بدون مدل و فرمول، و بر اساس روابط توزیع می شوند.

استاندار لرستان با بیان اینکه جذب این اعتبارات به پیگیری مدیران ارتباط دارد تصریح کرد: اعتبارات ملی در برخی موارد به عنوان ابزار قدرت برخی افراد ملی قرار می گیرد که این موارد در سفر مسولان کشور به استان نیز عنوان شده است.

باید سهم لرستان از اعتبارات ملی بیشتر دیده شود

وی گفت: سهم استان از اعتبارات ملی به طور تقریبی تعیین شده که باید با توجه به وقوع سیل، اهمیت ویژه ای برای سهم لرستان قائل شوند.

مدیران لرستان باید برای جذب اعتبارات ملی چانه‌زنی کنند

او افزود: مدیران باید برای جذب اعتبارات ملی قدرت چانه زنی بالایی داشته باشند و پایان سال نیز، این مهم به عنوان معیار ارزیابی مدیران در نظر گرفته می شود.

استاندار لرستان تاکید کرد: همچنین باید مجموع اعتبارات ورودی به استان و نحوه هزینه آنها به عنوان یک گزارش جامع جمع بندی شود چراکه در برخی موارد دستگاهها، اعتبارات مستقلی دریافت می کنند و دانشگاهها نیز سهمیه هایی دارند.

پاسخی بگذارید