دادستان عمومی و انقلاب خرم‌آباد:
گروه: اجتماعی
تاریخ: 23:17 :: 2018/03/04
پیگیر تکمیل پروژه کمربند سبز خرم‌آباد هستیم

سعید رازانی در همایش استقبال از نوروز و صیانت از منابع طبیعی، گفت: با افرادی که منابع طبیعی را تخریب و ساخت‌ و‌ ساز غیرمجاز انجام می‌دهند، برخورد جدی می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری شاپورخواست؛ دادستان عمومی و انقلاب خرم‌آباد در همایش استقبال از نوروز و صیانت از منابع طبیعی، گفت: با تمام توان، به دنبال تکمیل پروژه کمربند سبز خرم آباد هستیم.

سعید رازانی، افزود: لازم است تا مردم و مسوولین، تغییر کاربری‌ و ساخت‌ و‌ ساز غیرمجاز در حریم روستاها را به دادستانی گزارش کنند چراکه این امر باعث تسریع در برخورد با متخلفین خواهد شد.

دادستان مرکز استان لرستان، ادامه داد: اگر دهیاران یک روز از سال را به درختکاری توسط اهالی روستاها اختصاص دهند، بی‌شک مشکل منابع طبیعی تا حد زیادی مرتفع شده و منابع طبیعی لرستان تقویت می‌شود.

رازانی، تاکید کرد: مردم خرم‌آباد تاکنون چند هزار اصله نهال به صورت خودجوش کاشت کرده‌اند، لذا امر احیای منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست لرستان مورد توجه مردم است پس لازم است تا در این خصوص فرهنگ‌سازی مناسب نیز صورت گیرد.

اقدامات خوبی در خصوص ایجاد کمربند سبز خرم آباد انجام شده است

دادستان خرم آباد، تصریح کرد: اقدامات خوبی در خصوص پروژه کمربند سبز خرم‌آباد صورت گرفته، لذا با تمام توان به دنبال تکمیل کمربند سبز مرکز استان لرستان هستیم.

با متصرفین و مخربین منابع طبیعی لرستان برخورد قاطع می‌شود

سعید رازانی، گفت: به دادستان‌های شهرهای استان تاکید شده تا با متصرفین و کسانی که با ساخت‌ و‌ ساز غیرمجاز در حریم منابع طبیعی، باعث تخریب این نعمت خدادادی شده‌ و می‌شوند، برخورد قاطع کنند.

پاسخی بگذارید