دکتر محمودرضا امینی:
گروه: سیاسی
تاریخ: 17:00 :: 2018/02/21
ارتجاع یا لیبرالیسم!

ارتجاع یا لیبرالیسم، یادداشتی از دکتر محمودرضا امینی

ارتجاع یا لیبرالیسم!

انقلاب اسلامی در بدو شروع، با چالش دوگانه تفکر انقلابی و لیبرالیسم مواجه بود؛ تا جایی که در مناقشه ای جدی در مسائل مدیریتی و سیاسی،مرحوم شهید بهشتی به امام خمینی(ره) معزور می دارد که اختلاف فی مابین سران نظام جمهوری اسلامی عملاً اختلاف اعتقادی است. گروهی معتقد هستند که مبتنی بر احکام و دیدگاه اسلام نمی توان حکومت را اداره کرد و نیاز به استمداد از شیوه ها و کمک های غرب و شرق است.

اما گروه دیگر معتقد به بی نیازی به شرق و غرب و راه کارهای قرآنی و اسلامی است؛ آن هم اسلام ناب محمدی منطبق بر فقه جعفری و ما (مرحوم بهشتی) معتقد به نظر اخیر هستیم.

طبیعی است اصل انقلاب اسلامی و حرکت امام خمینی یک حرکت انقلابی و رو به جلو بود از این رو هرگز انقلاب را تمام شدنی نمی دانست و پویایی انقلاب را در پویایی اجتهاد، آن هم اجتهاد مبتنی بر فقه جعفری می دانست؛ پس با هر گرایش چپ و راست، حزب، گروه، دسته بندی های مختلف چندان موافقتی نداشت و حزب را حزب الله و حرکتِ رو به سوی جلو را متکی بر مردم با هدایت قرآنی و فقهی می دانست.

امروزه بعد از چهل سال که قرائت های مختلف در تفکرات التقاطی، از اسلام و گاهی بی پرده، تفکرات غیراسلامی در عرصه انقلاب اسلامی مطرح شده است، شاهد بروز و شکل گیری تفکرات و روش های هستیم که برگشت آن به همان صبر انقلاب و تفکرات لیبرالیستی است.

تفکری که قبول دارد آمریکا و برخی کشورهای مطرح شده در عرصه بین المللی، قدرت های بزرگ هستند و باید از آنها تبعیت نمود و یا الزاماً با آنها رفاقت و رقابت کرد و اساساً آن ها را دشمن فرض نکرد.

تفکری که خودباوری ندارد و محوریت گرایش های اقتصادی آن مدل های غربی است و یا حتی شرقی قدیمی … تفکری که مسوولین نظام را شهروندان درجه یک می‌خوانند و حاضر به پاسخگویی و ارتباط با مردم نیست. به عبارتی عملاً طبقه برتر و اشراف را بر طبقه فقرا، حاکم می دارد.

تفکری که اشرافیگری و بالاشهرنشینی را ترجیح می دهد و شأن مسوولین را بالانشین می‌داند. تفکری که خروجی آن برای مسوولیت چه در دولت، مجلس و چه در سایر قوا و نهادها، ویژه پروری و اقوام سالاری است. تفکری که ارزش های صدر انقلاب، دفاع مقدس و اسلام ناب محمدی را قدیمی می داند. تفکری که با قرائت جدید از اسلام، تلاش امام حسین(ع) و امام حسن(ع) را نه قیام بلکه مذاکره می داند و اساساً دیدگاه ها و قرائت آن ها از اسلام بدون ولایت مطلقه فقیه و اختیارات آن است. تفکری که مدیران جهادی را حذف می کند و تمایل آن به جذب مدیرانی است که در آمریکا و اروپا تحصیلات خود را گذرانده باشند و امثال تفکری که در پی همکاری قرارومدارهای استراتژیک با شرکت های آمریکایی و اروپایی است.

این ها همه یعنی ارتجاع و این ارتجاع یعنی بازگشت به تفکر لیبرالی…

تعجب نکنید برخی از مسوولین حال حاضر را و با دوره های قبل را خائن بدانیم؛ بلکه میخواهیم بگوییم لیبرالیسم، انقلاب را در حال بلعیدن است و باید همراه جلودار مراقبت نمود.

پاسخی بگذارید