با تجلیل موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع؛
گروه: اقتصادی
تاریخ: 16:36 :: 2019/03/05
مراد سپهوند «رئیس مرکز برتر» تحقیقات و آموزش کشاورزی کشور در سال ۹۷ شد

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان، به عنوان رئیس مرکز برتر کشور در سال 97 شناخته شد.

به گزارش پایگاه خبری شاپورخواست، مراد سپهوند رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان، به عنوان «رئیس مرکز برتر» کشور در سال ۹۷ شناخته شد.

این در حالی است که دکتر مراد سپهوند به دلیل آنچه حمایت های دلسوزانه و  متعهدانه از تحقیقات منابع طبیعی لرستان و نقش ارزنده در احداث «باغ گیاه شناسی زاگرس» عنوان شده، رتبه رئیس مرکز برتر کشور در سال ۹۷ را به خود اختصاص داده است.

مراد سپهوند

خبرگزاری موج این موفقیت را به مراد سپهوند و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی و مجموعه جهاد کشاورزی لرستان، تبریک می گوید.

پاسخی بگذارید