به همت نمایندگان مجلس؛
گروه: سیاسی
تاریخ: 14:11 :: 2019/02/09
طرح «حمایت و تشویق مطلعین مفاسد اداری و اقتصادی» در اختیار هیئت رئیسه مجلس قرار گرفت+سند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی اخیراً طرحی را با ۹۴ امضا درباره حمایت و تشویق مطلعین مفاسد اداری و اقتصادی تدوین و به هیئت رئیسه پارلمان تقدیم کردند که در این طرح 11 ماده‌ای، تشویق‌‌های نقدی و ارتقاء شغلی برای افرادی که مفاسد اقتصادی و اداری را اطلاع دهند، پیش‌بینی شده است.

به گزارش پایگاه خبری شاپورخواست،۹۴ نماینده طرحی با عنوان حمایت و تشویق مطلعین مفاسد اداری و اقتصادی را تهیه و تدوین کرده‌اند که در اختیار هیئت رئیسه مجلس قرار گرفته است.

این در حالی است که هیات رئیسه نیز این طرح را پس از اعلام وصول به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارجاع داده تا مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

در این طرح  ۱۱ ماده‌ای، تشویق‌‌های نقدی و ارتقاء شغلی برای افرادی که مفاسد اقتصادی و اداری را اطلاع دهند، پیش‌بینی شده است.

طرح مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی

طرح مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی

طرح مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی

طرح مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی

طرح مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی

طرح مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی

پاسخی بگذارید